Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze