Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze

Istnienie Szkoły w Nowym Dworze datuje się od 1945 roku. Do 1968 roku mieściła się ona w pałacu byłego dziedzica Okęckiego. Do roku 1952 roku realizowała program 4 oddziałów. Pracę prowadził jeden nauczyciel a klasy były łączone. Szkoła była filią szkoły w Starej Rawie.

Od 1 września 1952 roku szkoła stała się samodzielna jednostką pięciooddziałową. W 1954 roku szkoła stała się 6 – oddziałowa. Lekcje odbywały się w 3 salach lekcyjnych. Rok później szkoła była już siedmiooddziałowa. Ośmiooddziałową stała się ona dopiero w 1966 roku.

8 marca 1961 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły. Budowa szkoły trwała 7 lat. Uroczyste otwarcie nowego gmachu szkoły nastąpiło 6 września 1968 roku, natomiast uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole 7 października 1968 roku. Nauka w tym budynku odbywa się do chwili obecnej. Do czerwca 2000 roku budynek szkoły nie uległ rozbudowie ani modernizacji. W roku szkolnym 2000/2001 zmodernizowano wieloletnie, nie remontowane sanitariaty, urządzono pracownię informatyczną. W następnym roku przeprowadzono kapitalny remont trzech sal lekcyjnych. Ponadto przeniesiono i urządzono bibliotekę szkolną wraz z czytelnią. Jednocześnie trwały starania o budowę hali sportowej przy szkole. Ogromny wkład w te starania wnieśli radni kadencji 1994 – 1998. Dzięki przyjaznej postawie Rady Gminy i Wójta Gminy Włodzimierza Cioka w roku szkolnym 1999/2000 zostały zakończone prace nad projektem budowy hali. W czerwcu roku 2000 organ prowadzący Urząd Gminy Nowy Kawęczyn rozpoczął poważną inwestycję budowę pełno wymiarowej hali sportowej. Budowa była zaplanowana na 4 lata jednak skrócono okres budowy do 2 lat. Terminu dotrzymano i w czerwcu 2002 roku budowa hali została zakończona. Do końca tegoż roku trwały specjalistyczne odbiory. Uroczyste otwarcie i przekazanie hali sportowej Szkole Podstawowej nastąpiło w dniu 7 marca 2003 roku, w roku w którym obchodzone jest 35 - lecie istnienia budynku szkoły. Hala sportowa jest łącznikiem szkoły i domu nauczyciela, który był wybudowany w latach 80. W starym budynku szkoły w wakacje roku 2003 zostały wymienione okna oraz został przeprowadzony generalny remont korytarza górnego szkoły. W ostatnich latach zmienił się wygląd otoczenia szkoły. Szkoła posiada 12 arowe boisko, zieloną świetlicą, plac zabaw oraz klomby dendrologiczne przed szkołą. Przełomowym rokiem w oświacie był rok 1999. Do szkół weszła reforma oświatowa. Szkoła z ośmioklasowej przekształciła się w sześcioklasową. Nastąpiły zmiany strukturalne jak i programowe. Dnia 2 maja 2006 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość nadania imienia szkole. Od tego dnia szkoła posiada sztandar i imię Jana Antoniego Grabowskiego. Sztandar z wizerunkiem naszego patrona został przekazany przez rodziców na ręce dyrektora szkoły Pani Halinie Bronowskiej. Uroczystość przekazania poprzedzona została mszą św. i poświęceniem sztandaru przez biskupa łowickiego ks. Józefa Zawitkowskiego. Licznie zgromadzeni goście mieli możliwość uczestnictwa w przedstawieniu przygotowanym przez uczniów naszej szkoły na motywach opowiadania Jana Antoniego Grabowskiego pt. "Słoń Pytajło"

NASI SPONSORZY

 • alfa_Kopiowanie.jpg
 • arek_Kopiowanie.jpg
 • catering_Kopiowanie.jpg
 • dek-bruk_Kopiowanie.jpg
 • edim.jpg
 • efekt.jpg
 • gorscy_Kopiowanie.jpg
 • hortmasz_Kopiowanie.jpg
 • kwazar.jpg
 • kzd.jpg
 • logo_bank_Kopiowanie.jpg
 • logo_paw-bruk_Kopiowanie.jpg
 • logo_ped_Kopiowanie.jpg
 • logo_sm.jpg
 • meszka.jpg
 • mirbud_Kopiowanie.jpg
 • mojogrod_Kopiowanie.jpg
 • mzk.jpg
 • romex.jpg
 • somicar.jpg
 • spid.jpg

eko

0409483
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ubiegły tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Razem
160
501
1795
1610
5295
5874
409483

Prognoza odwiedzin na dziś
144


Your IP:18.206.194.83

nk-logo facebook logo 2 indeks